TipVenray TipVenray TipVenray

Uw mening over Venray Aanmelden

01-08-2023

Leefbaarheidsonderzoek tweede meting (onderdeel van Woonbehoefteonderzoek)

Publieke raadpleging onder de inwoners van Venray over leefbaarheid.

Download resultaten