TipVenray TipVenray TipVenray

Uw mening over Venray Aanmelden

01-11-2018

Limburgs dialect

Publieke raadpleging onder de inwoners van Venray over Limburgs dialect

Download resultaten