TipVenray TipVenray TipVenray

Uw mening over Venray Aanmelden

16-01-2020

Betrokkenheid met de gemeente Venray en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Venray

Mate van participatie in de gemeente Venray bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Venray scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten