TipVenray TipVenray TipVenray

Uw mening over Venray Aanmelden

23-12-2020

Jaarwisseling

Onderzoek onder de inwoners van Venray over jaarwisseling

Kruisingen en selecties zijn mogelijk op onderliggend onderzoek. Selecteer de gewenste demografische variabelen voor de gemeente Venray, zoals hieronder gedaan voor vraag ‘Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren.’


Download resultaten