TipVenray TipVenray TipVenray

Uw mening over Venray Aanmelden

28-06-2019

Militaire vliegbasis De Peel

Publieke raadpleging onder de inwoners van Venray over militaire vliegbasis De Peel

Horst, 19 juli 2019

 

Militaire vliegbasis De Peel
Defensie wil De Peel vanaf 2021 opnieuw als militaire vliegbasis in gebruik nemen. Defensie kampt met ruimtegebrek en er is weer meer geld om te oefenen en te trainen. Tevens onderstreept de ontwikkeling van de internationale veiligheidssituatie de noodzaak om meer te oefenen en te trainen. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipVenray naar dit onderwerp.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft (48%) van de respondenten het (zeer) eens is met de stelling: ‘Het is goed dat de militaire vliegbasis De Peel weer in gebruik wordt genomen’.  26% van de respondenten geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

Voor- en nadelen
Als grootste voordeel van een heringebruikname van militaire vliegbasis De Peel wordt de werkgelegenheid  (48%) genoemd, gevolgd door ‘Venray kan zo een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid in de wereld’ (34%), en als derde antwoordt men dat het de positie van Venray versterkt (21%). Als grootste nadelen worden de geluidsoverlast (79%) en vervuiling genoemd (55%).

Respondenten antwoorden het vliegen op militaire vliegbasis De Peel acceptabel te vinden wanneer de geluidsoverlast wordt beperkt en de oefeningen altijd vooraf aangekondigd worden.

Benieuwd naar hoe men het liefst op de hoogte wordt gehouden van de plannen van defensie over de militaire vliegbasis De Peel? Lees hieronder de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipVenray over de militaire vliegbasis De Peel is ingevuld door 238 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Venray. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipVenray zijn te lezen op www.TipVenray.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipVenray.


Download resultaten